top of page
Kik vagyunk mi?

A Lambinus (másképpen „mi”, illetve annak ragozott alakjai) vállalat weboldalain, alkalmazásain és egyéb platformjain (ún. „platformok”) keresztül azonnali online utazási keresőszolgáltatásokat (ideértve a repülőjegyek, szállodai szobaárak és autókölcsönzői árak összehasonlítását) és egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatásokat (ún. „szolgáltatások”) nyújt utazók számára világszerte.

A Lambinus nem utazási iroda, és nem tartozik felelősséggel a szolgáltatásainkon keresztül Ön által talált és lefoglalt utazási opciókra vagy termékekre („harmadik fél utazási termékek”) vonatkozó árak megadásáért, beállításáért, illetve ellenőrzéséért. Minden ilyen Harmadik fél utazási terméket független utazási irodák, légitársaságok, szállodák, utazásszervezők vagy más harmadik felek („utazási szolgáltatók”) szolgáltatják, ezért ezen harmadik felek használati feltételei vonatkoznak rájuk.

Használati feltételek

E használati feltételek és az adatvédelmi szabályzatunkcookie-házirendünk  szabják meg azt, hogy hogyan érheti el és hogyan használhatja a szolgáltatásainkat és platformjainkat. A szolgáltatások vagy platformok elérésével vagy használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és beleegyezik ezekbe a Feltételekbe és az adatvédelmi szabályzat, a cookie-házirend feltételeibe.

Néhány szolgáltatásunk és platformunk  használatára eltérő használati feltételek vonatkoznak. Ilyen esetben erre egyértelműen fel fogjuk hívni a figyelmét, és azon használati feltételek lépnek e Feltételek helyébe vagy kiegészítik ezeket.

A Feltételeket saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk. A Feltételek módosítása esetén a módosított használati feltételeket közzétesszük. Ilyenkor a szolgáltatások vagy platformok használatának a módosításokra való figyelemfelhívás utáni folytatását a módosítások elfogadásának tekintjük. Ha nem fogadja el ezeket a Feltételeket, nem használhatja a szolgáltatásokat vagy a platformokat.

A szolgáltatásaink használata

A szolgáltatásaink és platformjaink kizárólag a vonatkozó törvényeknek megfelelően és csak törvényes célokra használhatók. Amennyiben Ön a jelen feltételeket elfogadja, nem átruházható, nem kizárólagos engedélyt adunk Önnek a szolgáltatásaink és platformjaink kizárólag saját, nem kereskedelmi célból való letöltésére, elérésére és használatára. Akkor adunk ilyen engedélyt Önnek, ha beleegyezik abba, hogy nem fogja:

 1. a szolgáltatásainkat vagy platformjainkat nem rendeltetésszerű, törvénytelen módon, illetve arra használni, hogy olyan anyagokat tegyen közzé, osszon meg vagy továbbítson, melyek (i) becsületsértők, sértők, trágárok vagy más módon kifogásolhatók; (ii) titoktartási kötelezettséget vagy személyes adatokat sértenek, illetve harmadik fél bármely jogait – pl. szerzői jogot, védjegyet vagy más szellemi tulajdonjogot – sértenének; (iii) közzététele, megosztása vagy továbbítása saját maga vagy bármely harmadik fél reklámozását, illetve népszerűbbé tételét szolgálják; illetve (iv) az Ön személyazonosságára vonatkozóan félrevezetők vagy tévesen értelmezhetők, vagy esetlegesen azt az üzenetet hordozzák, hogy Ön szponzori, leányvállalati vagy egyéb kapcsolatban áll a Lambinussal;

 2. a szolgáltatásainkat vagy platformjainkat kereskedelmi célra, illetve olyan módon használni, ami kárt okozhat a Lambinusnak vagy rossz hírét keltheti;

 3. szétbontani, visszafejteni, illetve szerkezetileg kielemezni a szolgáltatásaink vagy platformjaink részét képező vagy azokon keresztül elérhető szoftvereket, alkalmazásokat, frissítéseket vagy hardvereket, kivéve ha jogilag engedélyezett;

 4. lemásolni, terjeszteni, nyilvánosság felé kommunikálni, eladni, bérbe venni, bérbe adni vagy más módon használni a szolgáltatásainkat vagy platformjainkat, illetve megpróbálni hatástalanítani vagy megkerülni a szolgáltatásaink vagy platformjaink elérésének vagy használatának korlátozására kialakított védelmet;

 5. úgy használni vagy úgy zavarni a szolgáltatásainkat vagy platformjainkat, hogy az esetleg a rendszereink vagy védelmünk sérüléséhez, működésképtelenségéhez, túlterheléséhez, hátrányos befolyásolásához vagy sérüléséhez vezessen, illetve más felhasználókat zavarjon;

 6. a szolgáltatásainkba vagy platformjainkba bevinni, vagy rajtuk keresztül továbbítani semmilyen romboló hatású vagy rosszindulatú kódot, vírust, férget, trójai falót, „szolgáltatásmegtagadás”-t vagy „spam”-támadást; vagy

 7. eltávolítani, módosítani vagy lecserélni a szolgáltatásainkon vagy platformjainkon feltüntetett szerzői adatokat, védjegyeket, cégneveket, logókat vagy egyéb eredetmegjelöléseket, illetve senki felé nem fogja és nem fogja megkísérelni a szolgáltatásainkat vagy platformjainkat a Lambinustól eltérő fél termékeként bemutatni;

Ezenkívül beleegyezik, hogy nem fogja nem engedélyezett automatizált számítógépes program, közvetítőszoftver, robot vagy más szoftver vagy alkalmazás segítségével leszkennelni, lemásolni, indexelni, rendezni vagy más módon kihasználni a szolgáltatásainkat vagy platformjainkat, illetve azok adatait. 

Amikor a szolgáltatásaink vagy platformjaink bármely bejelentkezést vagy jót igénylő funkciójára feliratkozik, Ön felel a vonatkozó jelszavak és bejelentkezési adatok titkosságáért és védelméért. Ha a tudomására jutott, vagy valamilyen okból azt gyanítja, hogy belépési adatainak biztonságossága sérült, kérjük, azonnal jelezze számunkra az ügyfélszolgálatunkon keresztül.

A szolgáltatásainkat és platformjainkat nem 16 évnél fiatalabb gyermekek számára tervezték, ezért 16 évnél fiatalabb gyermekek nem küldhetnek információkat a szolgáltatásaink vagy platformjaink számára vagy azokon keresztül. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 évnél fiatalabb gyermekről gyűjtöttünk vagy kaptunk információkat, a vonatkozó információkat az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint törölni fogjuk.

Amennyiben a szolgáltatásaink vagy platformjaink bármely eleme harmadik fél olyan weboldalán található (pl. Facebookon vagy más közösségi oldalon), amelyre külön használati feltételek vonatkoznak, Ön beleegyezik abba, hogy e Használati feltételeken kívül a vonatkozó használati feltételeket is betartja.

Az információk velünk való megosztása

Mi komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét, és tevékenységünket folyamatosan a vonatkozó adatvédelmi törvényekben foglaltak szerint végezzük. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által szolgáltatásaink vagy platformjaink számára vagy azokon keresztül az adatvédelmi szabályzatunk feltételeinek megfelelően megadott személyes adatokat az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint felhasználhatjuk. Ön beleegyezik abba, hogy gondoskodik az Ön által nekünk megadott személyazonosításra alkalmas adatok pontosságáról és frissességéről, továbbá hogy gondoskodik arról, hogy minden olyan hozzájárulás, engedély és jóváhagyás az Ön rendelkezésére álljon, ami szükséges számunkra ahhoz, hogy az adatokat az e Feltételekben, a közösségi iránymutatásainkban és az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint használhassuk.

Amilyen mértékben a szolgáltatásaink vagy platformjaink lehetővé teszik, hogy Ön a Lambinus vagy más Lambinus-felhasználók („felhasználói tartalom”) számára közzétegyen, feltöltsön, továbbítson vagy más módon elérhetővé tegyen információkat, képeket, videókat, illetve más adatokat, Ön tudomásul veszi, hogy:

 1. Ön kizárólagosan felel az Ön által feltöltött Felhasználói tartalomért, és beleegyezik abba, hogy nem fog olyan tartalmat megosztani, amelynek megosztásához nincs engedélye vagy joga, vagy amelyre vonatkozóan az alábbi 2. bekezdésben leírt engedélyt nem tudja megadni;

 2. bár a felhasználói tartalomra vonatkozó szellemi tulajdonjogok Önt vagy az Önnek engedélyezőt illetik, és Ön bármikor bárkivel megoszthatja ezeket a Felhasználói tartalmakat, Ön ezennel a Lambinus és a Lambinus csoport cégei számára nem kizárólagos, folyamatos, jogdíjmentes, az egész világra érvényes, átruházható és további licencbe adható jogot ad az összes ilyen Felhasználói tartalom tárolására, használatára (az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban), elektronikus és más módon való sokszorosítására, nyilvános megjelenítésére, terjesztésére, módosítására, átdolgozására, közzétételére, lefordítására és az abból levezetett származékos mű készítésére, szolgálja az akár a szolgáltatásaink és platformjaink reklámozási és marketingcéljait. Például a Felhasználói tartalmat hozzáférhetővé tehetjük az üzleti partnereink vagy a Lambinus csoport más cégei számára, hogy megjeleníthessék a saját oldalaikon. Ön szabadon rendelkezik az Ön által feltöltött Felhasználói tartalom felett, és a Felhasználói tartalom vagy a Lambinus -fiók törlésével bármikor megvonhatja a licencjogot. A törölt Felhasználói tartalom 48 órán belül törölve lesz.

 3. nem kötelességünk tárolni, megőrizni, közzétenni vagy elérhetővé tenni az Ön által feltöltött Felhasználói tartalmat, és az Ön saját felhasználói tartalmainak biztonsági mentése az Ön felelőssége.

Amennyiben számunkra javaslatot, megjegyzést, fejlesztési ötletet, egyéb ötletet vagy más visszajelzést („Visszajelzés”) küld, akkor az abban foglaltakra vonatkozóan Ön ezennel ránk ruházza a visszajelzésben foglalt valamennyi szellemi tulajdonjogot, és tudomásul veszi, hogy az ilyen Visszajelzést bármilyen célból, saját belátásunk szerint felhasználhatjuk és megoszthatjuk. Visszajelzést a „Visszajelzés” fülre vagy az ügyfélszolgálat gombra kattintva adhat.

A Lambinus tulajdona

Hacsak az e Feltételek más pontjában foglaltak eltérően nem rendelkeznek, minden, a szolgáltatásainkban és platformjainkban foglalt szellemi tulajdonjog (együttesen a „Szellemi tulajdonjogok”) – ideértve a szerzői jogot (pl. számítógépes szoftverre vonatkozó szerzői jog), szabadalmakat, védjegyeket vagy üzletneveket, formatervezési mintaoltalmi jogokat, adatbázis-jogokat, know-how-t, kereskedelmi titkokat és bizalmi jogokat – a Lambinus tulajdonában áll vagy a Lambinus a felhasználásukra vonatkozó engedéllyel fel lett ruházva. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásaink vagy platformjaink használatával Ön nem szerez jogot, jogcímet vagy érdekeltséget bennük, hanem csakis az e Feltételekben foglaltak szerinti korlátozott engedélyben részesül. Ezenkívül azt is tudomásul veszi, hogy Önnek nincs joga a szolgáltatásokhoz vagy platformokhoz forráskód formájában hozzáférni, hacsak nincsenek külön ilyen hozzáférésre feljogosító engedéllyel ellátva.

Más személyek tulajdona

Mi tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Amennyiben oka van feltételezni, hogy az Ön szerzői jogát a szolgáltatásainkon vagy platformjainkon megtalálható bármely tartalom sérti, kérjük, a vélelmezett jogsérelemről küldjön nekünk írásbeli értesítést a lambinus.fly@gmail.com címre.

A vélelmezett jogsérelem helyrehozatalához, és amennyiben a Digital Millennium Copyright Act  szerint érvényes értesítéshez az szükséges, kérjük, adja meg a következő adatokat az észrevételében:

 1. azon szerzői joggal ellátott munka azonosítása, amelyet állítólagosan jogsértés ért;

 2. az állítólagos jogsértő anyag azonosítása és elegendő információ biztosítása a számunkra ahhoz, hogy észszerűen a szolgáltatásainkhoz rendeljük (az anyagok URL-jének/jeinek megadása megfelelő);

 3. elegendő információ a Lambinus számára ahhoz, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot, pl. cím, telefonszám, és, ha van, e-mail-cím;

 4. egy nyilatkozat az Ön részéről, miszerint jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a vitatott felhasználás nem engedélyezett a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a jog által;

 5. DMCA szerinti állítások esetén, egy a büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat az Ön részéről, hogy a fenti tájékoztatás pontos és Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy fel van hatalmazva arra, hogy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárjon, és a fizikai vagy elektronikus aláírása.

Árpontosság és a garancia kizárása

A szolgáltatásokat és platformokat Ön teljes mértékben a saját felelősségére használja.

Bár minden minket utazási adatokkal ellátó utazási szolgáltatótól szigorú „árpontosságot” követelünk meg, és mindent megteszünk a szolgáltatásainkon és platformjainkon vagy azokon keresztül megjelenített tartalmak frissességének és pontosságának érdekében, nem garantálhatjuk e tartalmak pontosságát.

Hasonlóképpen, az árelőjelzéseink múltbeli ártrendekkel kapcsolatos, általunk tárolt adatokon alapszanak, azonban nincs garancia az előrejelzéseink pontosságára.

A szolgáltatásokat és platformokat „ahogy van” alapon nyújtjuk, és határozottan elhárítunk bármifajta kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, kondíciót és garanciát, ideértve többek között a jogcímre, nem megszegésre és pontosságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat, valamint a kereskedelmi szokásból, a kereskedés vagy teljesítés folyamatából eredő hallgatólagos garanciákat. A törvény által engedélyezett mértékben nem tüntetjük föl, és nem garantáljuk, hogy a szolgáltatásaink platformjaink (a) pontosak, teljesek, illetve naprakészek; (b) mindig elérhetők lesznek; (c) meg fognak felelni az Ön elvárásainak; illetve (d) biztonságosak vagy hibáktól, hiányosságoktól, meghibásodásoktól, vírusoktól vagy kártevőktől mentesek.

Árelőrejelzés

A Lambinus repülési előrejelzési információkat adhat meg Önnek, ha Ön úgy dönt, feliratkozik az árértesítésekre. Az árelőrejelzések az adott időben az általunk tárolt múltbeli trendadatok alapján számított legjobb becslésünket mutatják. Nincs garancia arra vonatkozóan, hogy az előrejelzéseink helyesek lesznek, ugyanis az árazás és elérhetőség a harmadik feleken múlik, ahogy azt fent is ismertettük. Ön dönthet úgy, hogy megbízik az előrejelzéseinkben, mi azonban nem garantáljuk, és nem is tudjuk garantálni azok pontosságát, és nem vállaljuk a felelősséget az irányárak pontatlanságáért vagy elérhetetlenségéért.

Utazási foglalások Lambinuson keresztüli intézése

A Lambinus nem utazási iroda, és nem tartozik felelősséggel a szolgáltatásain vagy platformjain keresztül megjelenített utazási opciók biztosításáért vagy az általunk megjelenített árak beállításáért vagy ellenőrzéséért. A szolgáltatásainkon vagy platformjainkon keresztül Ön által talált és/vagy lefoglalt Harmadik fél utazási termékeket független utazási szolgáltatók szolgáltatják.

A Lambinus megkönnyíti, hogy foglaljon az Utazási szolgáltatóknál, de nem felelős és nem tartozik Önnek felelősséggel az ilyen foglalásokért. A vonatkozó Utazási szolgáltató kilétéről és az Ön náluk történő foglalására vonatkozó használati feltételekről („Utazási szolgáltatói feltételek”) a foglalás közben tájékoztatjuk Önt, és Önnek biztosítania kell, hogy még a foglalás véglegesítése előtt olvassa el és értse meg a bennük foglaltakat.

Az Utazási szolgáltatói feltételeknek le kell fektetniük, hogy milyen jogai vannak Önnek az Utazási szolgáltatóval szemben, és elmagyarázzák, hogy milyen felelősséggel tartoznak Önnek abban az esetben, ha a dolgok rosszul alakulnának.

Önnek teljes mértékben el kell fogadnia az összes vonatkozó Utazási szolgáltatói feltételt. Ön tudomásul veszi, hogy az Utazási szolgáltató feltételeinek megszegése jegyek, foglalások, törzsutas-kilométerek törlését, egyéb előnyök visszavonását, és további költségeket vonhat maga után.

Ha Ön a platformjaink használatával 24 órás időtartamon belül két vagy több vonatkozó utazási terméket foglal (például külön egy repülőjegyet és szállodát, de egymástól számítva 24 órán belül), akkor az Ön foglalása az Ön tartózkodási helyétől és a vonatkozó hatályos fogyasztóvédelmi törvényektől függően „utazási szolgáltatásegyüttes”-nek tekinthető. Utazási szolgáltatásegyüttes létrehozása esetén Önt nem fogja megilletni a fogyasztóvédelem ugyanazon szintje, mint ami akkor járna, ha egyazon ügynökön keresztül foglalna repülőjegyet és szállodát (amikor is Önt megilletnék az üdülési csomagokra vonatkozó előnyök). Ez azt jelenti, hogy Önnek az egyes utazási szolgáltatóktól külön kell elvárnia a szolgáltatás teljesítését, és nincs jogorvoslati lehetőség a csomag szervezőjével vagy viszonteladójával szemben. Az utazási szolgáltatásegyüttesben részt vevő valamelyik szolgáltató fizetésképtelensége esetén az EU szervezett utazási formákra vonatkozó rendeleteiben részletezett védelem Önt nem illeti meg.

A felelősség korlátozása és kizárása

Ezek a Feltételek a Lambinus a szolgáltatásainkra és platformjainkra vonatkozó összes kötelezettségét és felelősségét tartalmazzák.

A Lambinus semmilyen felelősséggel sem tartozik az Ön által harmadik felekkel (ideértve többek között bármely Utazási szolgáltatót) a szolgáltatásaink vagy platformjaink használatának eredményeként kötött megállapodásokra vonatkozóan. Amennyiben problémát tapasztalna a Lambinuson keresztül történő foglalás során, illetve a foglalás megkísérlése során, Ön tudomásul veszi, hogy azt az illetékes Utazási szolgáltatónál kell megoldania, és hogy ilyen esetekben Önnek csak az illetékes Utazási szolgáltatóval szemben van jogorvoslati lehetősége, a Lambinusal szemben nincs. Ahol a szolgáltatásaink vagy platformjaink más oldalakra és harmadik felek által szolgáltatott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaznak, ezek a hivatkozások csak tájékoztatásképpen vannak feltüntetve. Az ezen oldalakon feltüntetett tartalmak vagy források befolyásolására nincs módunk, és nem vállalunk értük felelősséget, illetve nem vállalunk felelősséget a használatuk során keletkező esetleges veszteségekért vagy károkért.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatásainkon és platformjainkon harmadik felek által feladott hirdetés jelenik meg. Minden egyes hirdető kizárólagos felelősséggel tartozik az általa feladott hirdetésekért, és a Lambinus nem tartozik felelősséggel a hirdetések tartalmáért, ideértve többek között a bennük foglalt hibákat, kihagyásokat vagy pontatlanságokat.

Amennyire csak a törvény engedi, – a tisztviselőinkkel, igazgatóinkkal, alkalmazottainkkal, képviselőinkkel, leányvállalatainkkal, szolgáltatóinkkal és harmadik feleinkkel együtt – nem vállalunk felelősséget (a) a szolgáltatásainkon vagy platformjainkon vagy rajtuk keresztül megjelenített tartalmak esetleges pontatlanságaiért vagy kihagyásaiért; illetve (b) semmilyen természeti csapásért, balesetért, késedelemért vagy bármilyen különleges, elrettentő, büntető, közvetett, véletlenszerű vagy következményes kárért (ideértve többek között az elmaradt hasznot vagy elvesztett megtakarítást) – legyen az akár szerződésen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozás (ideértve a gondatlanságot), objektív felelősség vagy más, a Lambinus-szolgáltatások és/vagy Lambinus-platformok vagy azok tartalmának Ön általi eléréséből, használatából, illetve elérésére vagy használatára való képtelenségéből eredő vagy azzal kapcsolatosan felmerülő.

Az e Feltételek és a törvényben megengedett mérték alapján a Feltételekből vagy a szolgáltatásaink vagy platformjaink Ön általi eléréséből, használatából, illetve elérésére vagy használatára való képtelenségéből eredő vagy azzal kapcsolatosan felmerülő, az Ön irányába fennálló maximális összfelelősségünk maximum 100 GBP (száz angol font sterling) lehet.

E Feltételekben semmi nem korlátozhatja (a) a hanyagságunk miatt bekövetkező halál vagy személyi sérülés vonatkozásában, illetve az általunk elkövetett csalás vagy tisztességtelen, megtévesztő magatartásunkból eredően fennálló felelősségünket; (b) bármely olyan egyéb felelősséget, mely törvény szerint nem zárható ki; illetve (c) az Ön személyes jogait.

Az Ön irányunkban fennálló felelőssége

Az e Feltételekben foglaltak szerint Ön az irányunkban felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, követelésért, eljárásért, költségért, kárért, veszteségért és kiadásért (ideértve többek között az ügyvédi díjakat), melyek a szolgáltatásaink vagy platformjaink Ön által történő használatának, illetve e Feltételek megszegésének következtében, vagy ezekkel valamilyen módon összefüggésben merülnek fel részünkről vagy csoportunk részéről, illetve az egyes tisztviselőink, igazgatóink, alkalmazottjaink és ügynökeink részéről.

Felmondás

A Lambinus e Feltételek alapján, saját belátása szerint bármilyen Önnel kötött megállapodást bármikor, az Ön értesítése mellett azonnal felbonthat, és/vagy ha Ön bejelentkezési fiókkal rendelkezik, az Önnel kötött megállapodás felbontása során az Ön tagságát megszüntetheti és az Ön fiókjába való belépést letilthatja, továbbá eltávolíthatja az Ön által a szolgáltatásainkra vagy platformjainkra feltöltött felhasználói tartalmakat. A Lambinus értesítés nélkül, az Ön irányába fennálló felelősség teljes kizárása mellett bármikor részben vagy akár teljesen is felfüggesztheti az Ön használatát – például annak érdekében, hogy Ön ne tudjon felhasználói tartalmat feltölteni.

Általános rendelkezések

Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásaink vagy platformjaink Ön általi jogosulatlan használata helyrehozhatatlan károkat és sérülést okozhat a Lambinusnak és/vagy leányvállalatainak vagy engedélyezőinek, melyek pénzbeli kártérítéssel nem ellentételezhetők. Ennek megfelelően, ilyen jogosulatlan használat esetén nekünk és leányvállalatainknak és/vagy engedélyezőinknek (amelyik érintett) jogunk van a lehetséges egyéb jogorvoslati lehetőségeken felül azonnal lépést tennünk Ön ellen.

Az e Feltételek bármely kikötésének részbeni vagy teljes érvénytelensége, illetve betartathatatlansága nem befolyásolja a fennmaradó kikötések érvényességét, vagy kikényszeríthetőségét (sem részben, sem egészben). Bármely olyan kikötés része vagy egésze, melyet az illetékes bíróság érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek ítél meg, a Feltételekből töröltnek tekintendő.

Ezek a Feltételek személyesen Önre vonatkoznak. Önnek nincs joga ahhoz, hogy ezeket a Feltételeket részben vagy egészben harmadik fél számára előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül átadja.

Ezek a Feltételek jelentik az Ön és közöttünk kötött teljes megállapodást, és ezek hatályon kívül helyezik a szolgáltatásaink vagy platformjaink Ön általi használatára vonatkozó korábbi feltételeket, kondíciókat, megállapodásokat és egyezményeket, és a felsoroltak helyébe lépnek.

Minden, a Feltételekbe ütköző Felhasználói tartalomra vonatkozó bejelentésre azonnal reagálunk. Kérjük, ha jogellenes tevékenységről van tudomása vagy gyanúja, vegye fel velünk a kapcsolatot az ügyfélszolgálaton keresztül.

Ha e Feltételek bármelyik pontját nem sikerül betartatnunk, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk a Feltételek vagy azok bármely pontjának betartatási jogáról, vagy korlátozzuk azokat.

Azok a személyek, akik nem részesei ezeknek a Feltételeknek, nem jogosultak a Feltételek bármely kikötését kényszeríteni.

Függetlenül attól, hogy melyik országból éri el vagy használja a szolgáltatásainkat vagy platformjainkat, a törvény által megengedett mértékben ezekre a Feltételekre és a szolgáltatások vagy platformok Ön általi használatára vonatkozóan Magyarország törvényei irányadók, és Ön elfogadja, hogy az itt foglaltak alapján felmerülő jogviták rendezésének nem kizárólagos joghatósága Magyarország bíróságait illeti. Amennyiben Ön „A szolgáltatásaink használata” részben leírt és tiltott módon kereskedelmi célokra vagy jogosulatlan számítógépes programon keresztül használja a platformjainkat vagy szolgáltatásainkat, akkor Ön az esetlegesen felmerülő jogviták tekintetében az magyarországi bíróságok kizárólagos igazságszolgáltatása alá esik, hacsak nem áll fenn közöttünk olyan kereskedelmi megállapodás az Ön felhasználására vonatkozóan, amely másképp rendelkezik.

Kapcsolat

Ha további információt szeretne megtudni a Lambinusról, vagy fejlesztési javaslatai vannak a szolgáltatásainkra vagy platformjainkra vonatkozóan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

bottom of page